Jak se píší správně procenta

Velká část populace neví, jak správně napsat procenta a že různé zápisy mají různé významy. Můžeme napsat 10% i 10 % a obojí bude správně, jen každý zápis znamená něco jiného.  Jaký je tedy význam konkrétního zápisu?

Zatímco 20% znamená „dvacetiprocentní“, 20 % (s nezlomitelnou mezerou před znakem „%“) znamená dvacet procent. Běžně se však používán zápis 7% (mylně) pro „7 procent“.