Digitální živnostník pro finanční poradce

Tento kurz nabízíme finančním poradcům, kteří působí převážně na bázi OSVČ. Cílem kurzu je umožnit účastníkům odlišit se od konkurence pomocí digitálních nástrojů a ukázat díky nim stávajícím i potencionálním klientům, že právě oni jsou opravdovými odborníky v oboru. Kurz absolventům také pomůže pozvednout nejen vlastní reputaci, ale i dobré jméno celého oboru, které v dnešní době stále ještě neodpovídá realitě. Zvýšením důvěryhodnosti tak budou mít potencionální klienti našich absolventů zjednodušený rozhodovací proces o spolupráci.

Dalším specifikem tohoto kurzu je zařazení odborných kompetencí z oblasti distančního řízení obchodních týmů a živé online komunikace pro marketing (organizace, propagace a vedení webinářů a prezentací).

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Náplň vzdělávací aktivity

Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit účastníky s digitálními nástroji a pracovními postupy, které odpovídají jejich profesnímu zaměření a dovést je k samostatnosti v jejich používání v praxi finančního poradce, zástupce pojišťovny či stavební spořitelny.

Našim cílem je učit účastníky šetřit zbytečné výdaje, a tak co nejčastěji prezentujeme nástroje, které jsou dostupné zdarma nebo alespoň za výhodné poplatky. Také jsme si vědomi častých technických omezení, proto se snažíme volit nástroje, které není nutné instalovat a jsou tzv. cloudové.

Vzdělávací aktivita je rozdělena do šesti částí, pokrývajících odborné kompetence v rámci následujících témat.

TÉMA 1 – Seznámení a úvod do marketingu v oblasti financí

První téma je věnováno orientaci v záplavě marketingových pojmů a digitálních nástrojů, které jsou OSVČ působícím v oblasti financí k dispozici, základům marketingového plánování a digitálním nástrojům pro průzkum trhu. 

 • Orientace v základních principech marketingu a marketingovém mixu 
 • Zpracování marketingové strategie a definování cílů 
 • Marketingové plánování za pomoci digitálních nástrojů
 • Průzkum trhu pomocí webových a cloudových aplikací

TÉMA 2 – Grafika a text pro web a online marketing

V druhém tématu se účastníci seznámí grafickými aplikacemi, které jsou volně dostupné (= zdarma), a naučí se v nich vytvářet poutavé grafické materiály. Účastnici budou také seznámeni se základními typografickými principy a nejčastějšími chybami v psaném textu. Cílem tohoto tematického celku je naučit účastníky psát texty nejen pro reklamu, ale také vhodně komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky.

 • Ovládání cloudových grafických programů
 • Návrh kompozice grafických podkladů pro online i offline marketing
 • Základy typografie
 • Časté pravopisné chyby v psaném textu
 • Sestavování a úprava textů určených pro online reklamu

TÉMA 3 – Web, jeho možnosti a využití ve finančnictví

Pouhá online vizitka, kterou vám může v některých případech nabídnout i vaše společnost, ve vašem oboru již nestačí. Tento obor je charakteristický vysokou konkurencí a nízkou pověstí. Web vám může skvěle pomoci v budování dobrého jména a především důvěryhodnosti u široké veřejnosti, když se využije správně. Pojďme se společně podívat jak na to v souladu s respektováním pravidel vaší společnosti.

 • Návrh architektury webu/blogu
 • Základy tvorby webu/blogu

TÉMA 4 – Možnosti marketingu na Internetu

Ještě nikdy nebylo tolik možností, jak o sobě dát vědět. Využít tento potenciál ale není snadné. Tento tematický okruh se zaměřuje na kompetence, které budou účastníci potřebovat při přípravě a realizaci marketingových kampaní na internetu včetně ovládání těch správných nástrojů. 

 • Definice vhodných klíčových slov
 • Možnosti online marketingových aktivit
 • Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 • Nastavování marketingových kampaní
 • Základy vyhodnocování výsledků kampaní

TÉMA 5 – Sociální sítě a jejich využití pro podnikatele ve finančním poradenství a pojišťovnictví

Interakce s potenciálními klienty je zásadní součástí práce ve finančním poradenství. Jedním z vůbec nejvýznamnějších způsobů, jak s lidmi komunikovat jsou v dnešní době sociální sítě jako Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube a další. Které z nich jsou vhodné právě pro podnikání účastníků kurzu a jak jejich potenciálu využít skutečně naplno? To je tématem právě této části kurzu.

 • Zvolení vhodných sociálních sítí vzhledem k předmětu podnikání
 • Založení a správa profilů na daných sociálních sítích
 • Založení a správa reklam na sociálních sítích

TÉMA 6 – Distanční spolupráce a vedení týmu, online vzdělávání pro tým a spotřebitele 

Online přednášky, školení, týmové porady a “setkání” se v poslední době stala součástí běžné praxe. Využít je skutečně naplno pro práci se svým týmem ale hlavně ve vztahu k zákazníkům umí stále jen málokdo. Závěrečná část kurzu je proto věnována kompetencím pro distanční spolupráci, rozvoj týmu a marketingové využití online setkávání. 

 • Spolupráce na dálku – online meetingová etiketa a vedení online porad. 
 • Používání nástrojů pro online spolupráci (videokonference, Mural)
 • Lektorské dovednosti pro online přednášky a školení (tzv. webináře)
 • Příprava a realizace prezentací pro obchodníky 
 • Závěrečný test (1 hodina)

Zařazené tematické okruhy pokrývají odpovídající následující odborné kompetence dle Centrální databáze kompetencí, zejména pak Obchodní činnosti a marketing (h11), Marketing a reklama v oblasti služeb (h12_0052), Orientace v terminologii z oblasti IT (j21 D 1090), Využívání informačních a komunikačních technologií (j22 D 1205), Ovládání grafických programů (j22 B 1003), Orientace v základních principech tvorby webu (j21 D 1086) či Vytváření webových stránek s využitím web technologií a grafických programů (J22 D 7427).

Kurz spadá do rodiny kurzů Digitální živnostník, jež má uvedeny společné parametry kurzů (délka, kapacita, úroveň apod.) na stránce Otevřené kurzy.

Cena

19 800 Kč bez DPH (23 958 Kč včetně DPH) za účastníka (Při získání podpory z ÚP vás kurz bude stát 15% z ceny, tedy 3594 Kč včetně DPH. Jak na to? Čtěte na stránce Dotace na vzdělávání. Pozn. na pražské účastníky se vztahují jiné dotační programy.)