Digitální živnostník pro lektory

Tento kurz nabízíme lektorům na volné noze, interním lektorům ve firmách i pracovníkům vzdělávacích institucí všech oborů. Cílem je kurzu je umožnit rozšíření či úplné přenesení jejich praxe do digitální podoby. 

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Náplň kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s digitálními nástroji a pracovními postupy, které odpovídají jejich profesnímu zaměření a dovést je k samostatnosti v jejich používání. 

Našim cílem je učit účastníky šetřit zbytečné výdaje, a tak co nejčastěji prezentujeme nástroje, které jsou dostupné zdarma nebo alespoň za výhodné poplatky. Také jsme si vědomi častých technických omezení, proto se snažíme volit nástroje, které není nutné instalovat a jsou tzv. cloudové.

Vzdělávací aktivita je rozdělena do šesti tematických částí, pokrývajících odborné kompetence v rámci následujících témat.

TÉMA 1 – Lektorská činnost v digitálním prostředí – metodicko-didaktické aspekty digitálního vzdělávání

Úvodní část tohoto vzdělávacího programu přináší účastníkům přehled základních znalostí, dovednosti a teoretických konceptů pro využití nových informačních technologií v lektorské praxi. 

Využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce ale není jen otázkou techniky a technických dovedností lektora. Aby práce vzdělavatele nepozbyla kvality, nelze opomenout nutnost přizpůsobení metodicko-didaktického přístupu.

 • Vstupní test znalostí a dovedností pro užití ICT ve vzdělávání
 • Teoretický základ – metodicko-didaktické aspekty digitálního vzdělávání
 • Úvod do kompetenčního modelu „digitálního lektora“

TÉMA 2 – Marketing a reklama ve vzdělávání

Ještě nikdy nebylo tolik možností, jak o sobě dát vědět. Využít tento potenciál ale není snadné. Tento tematický celek proto nabídne zejména orientaci v záplavě marketingových pojmů a digitálních nástrojů, které jsou lektorům na volné noze k dispozici. 

Oblast A –  Základy online marketingu a realizace marketingových kampaní

Budeme se věnovat základům marketingového plánování a realizaci marketingových kampaní na internetu včetně ovládání těch správných nástrojů. 

 • Možnosti online marketingových aktivit
 • Zpracování marketingové strategie a definování cílů 
 • Nastavování marketingových kampaní a definice vhodných klíčových slov
 • Základy vyhodnocování výsledků kampaní

Oblast B – Web jako klíčová součást marketingového mixu

Kdo hledá lektora, měl by jej také najít… Web je zásadním stavebním kamenem vztahu s cílovou skupinou, kterou má oslovit. Kvalitní osobní stránka je neopomenutelnou vizitkou a skvělou pomůckou v práci lektora. 

 • Návrh architektury webu
 • Základy tvorby webu
 • Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Oblast C –  Sociální sítě

Jedním z vůbec nejvýznamnějších způsobů jak s lidmi komunikovat jsou v dnešní době sociální sítě jako Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube a další. Které z nich jsou vhodné právě pro podnikání účastníků kurzu a jak jejich potenciálu využít skutečně naplno? To je předmětem našeho zájmu v této části kurzu.

 • Zvolení vhodných sociálních sítí vzhledem k předmětu podnikání
 • Založení a správa profilů na daných sociálních sítích
 • Založení a správa reklam na sociálních sítích

TÉMA 3 – Synchronní metody vzdělávání s digitálními nástroji 

Online přednášky, školení, a webináře v poslední době staly součástí běžné praxe. Využít je skutečně naplno v lektorské praxi ale umí stále jen málokdo. Tento klíčový tematický celek je proto věnován kompetencím pro distanční výuku, ale i marketingové využití online setkávání. 

 • Spolupráce na dálku – online meetingová etiketa a vedení online setkání
 • Používání nástrojů pro synchronní online spolupráci 
 • Lektorské dovednosti pro online přednášky a školení (tzv. webináře)
 • Příprava a realizace aktivit pro výuku, facilitaci, koučink a mentoring „live online“

TÉMA 4 – Asynchronní metody vzdělávání s digitálními nástroji

Asynchronní učení je obecný termín používaný k popisu forem vzdělávání, výuky a samostatného učení, kdy se jeho účastníci nesetkávají na stejném místě nebo ve stejnou dobu. Interakce se studenty a možnosti učení vůbec jsou tak v online prostředí významně rozšířeny – učební materiály jsou zpřístupňovány formou webu, ve školním LMS apod. a studenti na nich prostřednictvím pracují svým vlastním tempem v nezávisle určeném čase, komunikují mezi sebou a s učitelem prostřednictvím diskusních fór, stránek wiki nebo dokonce e-mailem.

 • Vzdělávací web a wiki
 • Běžné nástroje v LMS (Learning Management System)
 • Fórum a jeho různé podoby

TÉMA 5 – Tvorba vzdělávacích opor pro digitální vzdělávání

V tomto tématu se účastníci seznámí grafickými aplikacemi, které jsou volně dostupné (= zdarma), a naučí se v nich vytvářet poutavé grafické materiály. Účastníci si také osvojí základní typografické principy a dozví se, jak se vyhnout nejčastějším chybám v psaném textu. Naučí se psát texty nejen pro vzdělávací účely, ale také vhodně komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky.

 • Ovládání cloudových grafických programů
 • Návrh kompozice grafických podkladů pro online i offline marketing
 • Základy typografie
 • Časté pravopisné chyby v psaném textu
 • Sestavování a úprava textů určených pro online reklamu

TÉMA 6 – Nástroje pro řízení, monitorování, evaluaci a zprostředkování zpětné vazby ve vzdělávání 

Ať už učíme své studenty online či prezenčně, různé formy zpětné vazby (soutěže, hlasování, debaty, apod.) jsou velmi důležitou součástí našeho metodického repertoáru. V rámci toho tématu se účastníci seznámí s řadou technik pro monitorování, evaluaci a zprostředkování zpětné vazby ve vzdělávacím procesu a naučí se používat nejrozšířenější nástroje pro jejich realizaci.

 • E-portfolia
 • Hlasovací a zpětnovazební nástroje (Kahoot)
 • Koordinační nástroje (Doodle)

Zařazené tematické okruhy primárně pokrývají odborné kompetence dle Centrální databáze kompetencí, zejména pak Realizace vzdělávání (j41), Metody a postupy lektorství v odborných kurzech (j41_0041), Řízení procesů a logistiky distančních forem vzdělávání (j41 Z 108), Marketing a reklama ve vzdělávání (h12_0055) resp. Provádění marketingu v dalším vzdělávání (h12 D 2129).

Kurz spadá do rodiny kurzů Digitální živnostník, jež má uvedeny společné parametry kurzů (délka, kapacita, úroveň apod.) na stránce Otevřené kurzy.

Cena

19 800 Kč bez DPH (23 958 Kč včetně DPH) za účastníka
(Při získání podpory z ÚP vás kurz bude stát 15% z ceny, tedy 3594 Kč včetně DPH. Jak na to? Čtěte na stránce Dotace na vzdělávání. Pozn. na pražské účastníky se vztahují jiné dotační programy.)