Digitální živnostník pro MLM

Kurz pro členy sítí typu multi-level marketing se zvláštním zaměřením na odborné kompetence v oblasti online marketingu, obchodu a prodeje zboží s využitím digitálních nástrojů. 

Dalším specifikem tohoto kurzu je zařazení odborných kompetencí z oblasti distančního řízení obchodních týmů a živé online komunikace pro marketing (organizace, propagace a vedení webinářů a prezentací). 

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Náplň kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s digitálními nástroji a pracovními postupy, které odpovídají jejich profesnímu zaměření a dovést je k samostatnosti v jejich používání. Absolventi budou schopni samostatně posilovat svou přítomnost na Internetu a získat konkurenční výhodu na trhu. 

Našim cílem je učit účastníky šetřit zbytečné výdaje, a tak co nejčastěji prezentujeme nástroje, které jsou dostupné zdarma nebo alespoň za výhodné poplatky. Také jsme si vědomi častých technických omezení, proto se snažíme volit nástroje, které není nutné instalovat a jsou tzv. cloudové.

Práce na jednotlivých kompetencích je rozdělena do šesti školících dní, a to standardně následujícím způsobem.

TÉMA 1 – Seznámení a úvod do marketingu

První téma je věnováno orientaci v záplavě marketingových pojmů a digitálních nástrojů, které jsou podnikatelům v MLM k dispozici, základům marketingového plánování a digitálním nástrojům pro průzkum trhu. 

 • Orientace v základních principech marketingu a marketingovém mixu 
 • Zpracování marketingové strategie a definování cílů 
 • Marketingové plánování za pomoci digitálních nástrojů
 • Průzkum trhu pomocí webových a cloudových aplikací

TÉMA 2 – Grafika a text pro web a online marketing

V druhém tématu se účastníci seznámí grafickými aplikacemi, které jsou volně dostupné (= zdarma), a naučí se v nich vytvářet poutavé grafické materiály. Účastnici budou také seznámeni se základními typografickými principy a nejčastějšími chybami v psaném textu. Cílem tohoto tematického celku je naučit účastníky psát texty nejen pro reklamu, ale také vhodně komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky.

 • Ovládání cloudových grafických programů
 • Návrh kompozice grafických podkladů pro online i offline marketing
 • Základy typografie
 • Časté pravopisné chyby v psaném textu
 • Sestavování a úprava textů určených pro online reklamu

TÉMA 3 – Web, jeho možnosti a využití v podnikání

Třetí téma ukáže účastníkům, že ten, kdo je hledá, by je měl také najít… Web je zásadním stavebním kamenem vztahu s cílovou skupinou, kterou má oslovit. I když pravidla MLM často neumožňují využít veškeré možnosti, kvalitní osobní stránka je neopomenutelnou vizitkou a skvělou pomůckou v práci. 

 • Návrh architektury webu
 • Základy tvorby webu

TÉMA 4 – Možnosti marketingu na Internetu

Ještě nikdy nebylo tolik možností, jak o sobě dát vědět. Využít tento potenciál ale není snadné. Tato část kurzu nabídne účastníkům právě ty kompetence, které budou potřebovat při přípravě a realizaci marketingových kampaní na internetu včetně ovládání těch správných nástrojů. 

 • Definice vhodných klíčových slov
 • Možnosti online marketingových aktivit
 • Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 • Nastavování marketingových kampaní
 • Základy vyhodnocování výsledků kampaní

TÉMA 5 – Sociální sítě a jejich využití pro podnikatele v MLM

Interakce s potenciálními zákazníky je zásadní součástí práce v MLM. Jedním z vůbec nejvýznamnějších způsobů, jak s lidmi komunikovat jsou v dnešní době sociální sítě jako Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube a další. Které z nich jsou vhodné právě pro podnikání účastníků kurzu a jak jejich potenciálu využít skutečně naplno? To je tématem právě této části kurzu.

 • Zvolení vhodných sociálních sítí vzhledem k předmětu podnikání
 • Založení a správa profilů na daných sociálních sítích
 • Založení a správa reklam na sociálních sítích

TÉMA 6 – Distanční spolupráce a vedení týmu, online vzdělávání pro tým a spotřebitele 

Online přednášky, školení, týmové porady a „setkání“ se v poslední době stala součástí běžné praxe. Využít je skutečně naplno pro práci se svým týmem ale hlavně ve vztahu k zákazníkům umí stále jen málokdo. Závěrečná část kurzu je proto věnována kompetencím pro distanční spolupráci, rozvoj týmu a marketingové využití online setkávání. 

 • Spolupráce na dálku – online meetingová etiketa a vedení online porad. 
 • Používání nástrojů pro online spolupráci 
 • Lektorské dovednosti pro online přednášky a školení (tzv. webináře)
 • Příprava a realizace prezentací pro obchodníky 
 • Závěrečný test (1 hodina)

Zařazené tematické okruhy pokrývají odborné kompetence dle Centrální databáze kompetencí, zejména z oblasti Obchodní činnosti a marketing (h1), Zásady a postupy marketingu (h11), Ovládání grafických programů (j22 B 1003), Orientace v základních principech tvorby webu (j21 D 1086) či Vytváření webových stránek s využitím web technologií a grafických programů (J22 D 7427).

Kurz spadá do rodiny kurzů Digitální živnostník, jež má uvedeny společné parametry kurzů (délka, kapacita, úroveň apod.) na stránce Otevřené kurzy.

Cena

19 800 Kč bez DPH (23 958 Kč včetně DPH) za účastníka 
(Při získání podpory z ÚP vás kurz bude stát 15% z ceny, tedy 3594 Kč včetně DPH. Jak na to? Čtěte na stránce Dotace na vzdělávání. Pozn. na pražské účastníky se vztahují jiné dotační programy.)