Digitální živnostník pro vinaře a prodejce lokálních produktů

Tento vzdělávací program nabízíme podnikatelům v oboru vinařství a výroby lokálních produktů, v oblastech zemědělství, potravinářství či umění. Cílem je kurzu je umožnit jim posílení vlastní konkurenceschopnosti svépomocí za užití moderních digitálních nástrojů. Absolventi budou schopni samostatně posilovat svou přítomnost na Internetu a získat konkurenční výhodu na trhu. 

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Náplň kurzu

Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit účastníky s digitálními nástroji a pracovními postupy, které odpovídají jejich profesnímu zaměření a dovést je k samostatnosti v jejich používání v praxi – ať už se jedná o propagaci vlastní značky, prodej zboží, řízení samotného podniku či komunikaci s klientelou. 

Našim cílem je učit účastníky šetřit zbytečné výdaje, a tak co nejčastěji prezentujeme nástroje, které jsou dostupné zdarma nebo alespoň za výhodné poplatky. Také jsme si vědomi častých technických omezení, proto se snažíme volit nástroje, které není nutné instalovat a jsou tzv. cloudové.

Vzdělávací aktivita je rozdělena do pěti částí, pokrývajících odborné kompetence v rámci následujících témat.

TÉMA 1 – Seznámení a úvod do marketingu v době digitální

První téma je věnováno orientaci v záplavě marketingových pojmů a digitálních nástrojů, které jsou subjektům působícím v oblasti výroby a prodeje lokálních produktů k dispozici, a základům marketingového plánování a digitálním nástrojům pro průzkum trhu. 

 • Orientace v základních principech marketingu a marketingovém mixu 
 • Zpracování marketingové strategie a definování cílů 
 • Marketingové plánování za pomoci digitálních nástrojů
 • Průzkum trhu pomocí webových a cloudových aplikací

TÉMA 2 – Grafika a text pro web a online marketing

V druhém tématu se účastníci seznámí grafickými aplikacemi, které jsou volně dostupné (= zdarma), a naučí se v nich vytvářet poutavé grafické materiály. Účastnici budou také seznámeni se základními typografickými principy a nejčastějšími chybami v psaném textu. Cílem tohoto tematického celku je naučit účastníky psát texty nejen pro reklamu, ale také vhodně komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky.

 • Ovládání cloudových grafických programů
 • Návrh kompozice grafických podkladů pro online i offline marketing
 • Základy typografie
 • Časté pravopisné chyby v psaném textu
 • Sestavování a úprava textů určených pro online reklamu

TÉMA 3 – Web, jeho možnosti a využití v podnikání

Ten, kdo vás hledá, by vás měl také najít a web je zásadním stavebním kamenem vztahu s cílovou skupinou, kterou chce podnikatel oslovit. Dozvíte se jak využít veškeré možnosti webové prezentace – kvalitní osobní stránka je totiž neopomenutelnou vizitkou a skvělou pomůckou ve vaší práci. 

 • Návrh architektury webu
 • Základy tvorby webu
 • Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)

TÉMA 4 – Možnosti marketingu na Internetu

Ještě nikdy nebylo tolik možností, jak o sobě dát vědět. Využít tento potenciál ale není snadné. Tento tematický okruh se zaměřuje na kompetence, které budou účastníci potřebovat při přípravě a realizaci marketingových kampaní na Internetu včetně ovládání těch správných nástrojů. 

 • Definice vhodných klíčových slov
 • Možnosti online marketingových aktivit
 • Nastavování marketingových kampaní
 • Základy vyhodnocování výsledků kampaní

TÉMA 5 – Sociální sítě a jejich využití pro budování vztahu s klientelou

Cílevědomá a kvalitní interakce s potenciálními klienty je dnes zásadní součástí budování značky a práce úspěšného obchodníka v jakémkoliv oboru. Jedním z vůbec nejvýznamnějších způsobů jak s lidmi komunikovat jsou v dnešní době sociální sítě jako Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube a další. Které z nich jsou vhodné právě pro vinaře a prodejce lokálních produktů a jak jejich potenciálu využít skutečně naplno? To je tématem právě této části kurzu.

 • Zvolení vhodných sociálních sítí vzhledem k předmětu podnikání
 • Založení a správa profilů na daných sociálních sítích
 • Založení a správa reklam na sociálních sítích
 • Závěrečný test (1 hodina)

Zařazené tematické okruhy pokrývají odpovídající následující odborné kompetence dle Centrální databáze kompetencí, zejména pak Obchodní činnosti a marketing (h1), Marketing a reklama v rostlinné výrobě ( h12 _ 0050), Práce s informačními a komunikačními technologiemi v maloobchodu (j22 D 1161), Ovládání grafických programů (j22 B 1003), Orientace v základních principech tvorby webu (j21 D 1086) či Vytváření webových stránek s využitím web technologií a grafických programů (J22 D 7427).

Kurz spadá do rodiny kurzů Digitální živnostník, jež má uvedeny společné parametry kurzů (délka, kapacita, úroveň apod.) na stránce Otevřené kurzy.

Cena

19 800 Kč bez DPH (23 958 Kč včetně DPH) za účastníka (Při získání podpory z ÚP vás kurz bude stát 15% z ceny, tedy 3594 Kč včetně DPH. Jak na to? Čtěte na stránce Dotace na vzdělávání. Pozn. na pražské účastníky se vztahují jiné dotační programy.)