Klima-diagnostika pro realitní makléře

Tento kurz nabízíme realitním makléřům na OSVČ a spolupracovníkům realitních agentur. Absolventi budou schopni samostatně pracovat s klima-diagnostickým nástrojem Adaptee a získat tak konkurenční výhodu na trhu.  Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu

Náplň kurzu

Vzdělávacím cílem kurzu je umožnit účastníkům porozumět vlivu klimatické změny na realitní trh a svou vlastní práci a vybavit je kompetencemi pro jeho zvládnutí či zvýšení konkurenceschopnosti.  Díky kombinaci nových nástrojů jako je Adaptee a jejich uplatnění v obchodní činnosti budou moci ukázat stávajícím i potencionálním klientům, že právě oni jsou opravdovými odborníky v oboru.  Kurz absolventům také pomůže zvýšit nejen vlastní reputaci, ale i dobré jméno celého oboru, které v dnešní době stále ještě neodpovídá realitě. Zvýšením důvěryhodnosti tak budou mít potenciální klienti našich absolventů zjednodušený rozhodovací proces o spolupráci. Dalším specifikem tohoto kurzu je zařazení odborných kompetencí z oblasti obchodu a práce s IT nástroji pro praxi v oboru realit, zejména pro online marketing.  

TÉMA 1 – Klimadiagnostika

V prvním tématu se účastníci seznámí problematikou klimatické změny na našem území a dopady na realitní trh. Cílem tohoto tematického celku je naučit účastníky rozumět nově vznikajícímu trhu a jeho možnostem, a také vhodně komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky.

Klimatická změna a její vliv na realitní trh

 • Představení metodiky NEKOVARS Group a produktů pro realitní makléře
 • Význam klimatické změny v práci s realitami
 • Procesy v krajině s vlivem na hodnotu nemovitostí
 • Stav krajiny v ČR a potenciálně rizikové faktory pro budoucí vývoj

Klima-diagnostika krajiny a pozemku

 • Zranitelnost a její interpretace
 • Nejčastější problémy v krajině
 • Nejčastější problémy na zahradě či pozemku
 • Rozbor konkrétního případu

Klima-diagnostika z pohledu prodeje

 • Kdo je náš zákazník?
 • Proč by si měl koupit diagnostiku?
 • Ledovec motivů
 • Prodej obcím – specifika trhu

TÉMA 2 – Ochrana klimatu v obchodní argumentaci

V druhém tématu si účastníci osvojí kompetence pro obchodování v oblasti realit v kontextu doléhající klimatické změny. Odborné kompetence z této části jsou přímo prakticky použitelné praxi realitního poradce.

Jak se změnila zákaznická očekávání od realitních makléřů

 • Klíčové kompetence realitních makléřů
 • Rozdílná očekávání generace X/Y/Z
 • Budování odlišnosti
 • Proč by 88 % zákazníků rádo využilo služeb realitního makléře, ale udělá to jen 12 %

Co je 6P a rozhodující fáze

 • Argumentační databanka
 • Správné načasování
 • Strategie jednání

CSR a SDGs principy v prodeji služeb

 • Odpovědnost realitního makléře/zákazník
 • Hlavní oblasti a cíle
 • Obce a státní správa

Rekontakt s generování leadů

 • Využit doporučení
 • Jak na telefonát při rekontaktu
 • Řešení námitek

TÉMA 3 – Sociální sítě a jejich využití pro realitní makléře

Interakce s potenciálními klienty je zásadní součástí práce ve finančním poradenství. Jedním z vůbec nejvýznamnějších způsobů jak s lidmi komunikovat jsou v dnešní době sociální sítě jako Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube a další. Tento tematický okruh se zaměřuje na kompetence, které budou účastníci potřebovat při přípravě a realizaci marketingových kampaní na Internetu včetně ovládání těch správných nástrojů.
 • Možnosti online marketingových aktivit
 • Zvolení vhodných sociálních sítí vzhledem k předmětu podnikání
 • Založení a správa profilů na daných sociálních sítích
 • Založení a správa reklam na sociálních sítích
 • Nastavování marketingových kampaní
 • Základy vyhodnocování výsledků kampaní
Zařazené tematické okruhy pokrývají odpovídající následující odborné kompetence dle Centrální databáze kompetencí, zejména pak Znalosti v oboru ochrana životního prostředí (f 21), Obchodní činnosti a marketing (h1), Marketing a reklama v oblasti služeb (h12_0052), Využívání informačních a komunikačních technologií (j22 D 1205).
Rozsah: 40 h (á 60 min.)
Časový rozvrh: Typ kurzu A: 6 školících dnů (výhradně fyzická účast v místě konání) Typ kurzu B: 3 školící dny (min. 20 hodin) fyzicky v místě konání + 3 online setkání
Kapacita kurzů: 6–12 účastníků
Úroveň kurzů: úroveň kurzu se vždy snažíme přizpůsobit úrovni účastníků
Místo konání: kurzy vyhlašujeme dle kapacit lektorů a zájmu přihlášených v celé ČR, standardně pak v Brně, Olomouci, Ostravě, Kladně, Kyjově a také v Praze. Distanční výuka probíhá formou videokonferencí, nejčastěji prostřednictvím Zoom nebo Google Meet.
Podmínky získání osvědčení o absolvování: nejméně 80% účast (34 hodin) na výuce a 80 % správných odpovědí v závěrečném test
Účastníci kurzu používají svá vlastní zařízení či zařízení poskytnutá jejich zaměstnavatelem.

Cena

20 600 Kč bez DPH (24 926 Kč včetně DPH) za účastníka (Při získání podpory z ÚP vás kurz bude stát 15% z ceny, tedy 3739 Kč včetně DPH. Jak na to? Čtěte na stránce Dotace na vzdělávání. Pozn. na pražské účastníky se vztahují jiné dotační programy.)