Silné stránky nebo slabiny? Čemu se více věnovat…

Kam investovat svůj čas, pozornost a peníze? To je základní otázka, na kterou každý z nás odpovídá svými činy. Vědomě či nevědomě den za dnem budujeme své dovednosti a návyky. 

Když se jako podnikatelé zamýšlíme, v čem se zlepšit, máme v podstatě na výběr ze dvou možností. Buď se budeme věnovat svým silným stránkám a zvyšovat svou konkurenční výhodu, nebo se zkusíme poprat s něčím, co nám nejde, co nás nebaví, čeho třeba i tak trochu bojíme. 

Názory na to, co z toho je užitečnější, se různí. Například Jan Mühlfeit doporučuje věnovat se svým přednostem a být v těchto oblastech co nejlepší. Na druhou stranu takový Arnold Schwarzenegger (kupř. v tomto rozhovoru s Timem Ferrisem) trvá na tom, že pro úspěch je nejprve třeba se kriticky podívat na sebe nebo na svůj projekt, najít slabiny a na těch usilovně pracovat. 

Kdo má pravdu? O tom rozhodnete vy. Moderní živnostník vám skrze odborné vzdělávání nabízí obě cesty. 

Pokud by se ale náš tým měl k nějakému názoru přiklonit, bude to ten Arnoldův. Možná totiž nabízíte ty nejlepší produkty služby. Ale k čemu to je, když o vás nikdo neví? Nebo když si nedokážete pohlídat finance….

Odstraňovat své slabiny znamená zbavovat se nejistoty, závislosti na druhých a zbytečných nákladů. 

Soběstačnost je zvláště pro živnostníky důležitá. A být samostatný poskytuje svobodu, kterou v podnikání tak mnoho z nás hledá.