Znáte to… Co vám kdo dá? A co třeba 85% nákladů na vzdělávání?

Nejen velké podniky mohou čerpat dotace na vzdělávání. Málo se to ví, ale živnostníci (OSVČ) mají také nárok na příspěvek z Evropského sociálního fondu na své odborné vzdělávání. Navíc není těžké jej získat a k ničemu vás nezavazuje. Vážně – stačí si vybrat kurz a pustit se do učení…

Pod zkratkou POVEZ se skrývá dotační program s názvem Podpora odborného vzdělávání a nyní běží již jeho druhé kolo. OSVČ přes něj mohou, stejně jako firmy a neziskovky, získat peníze na zvýšení své odbornosti                a konkurenceschopnosti.  A nebojte, nemusíte být nezaměstnaní, ani nemusíte někoho zaměstnat. Stačí mít v pořádku daně a platby povinných odvodů.  

Úplné znění podmínek najdete na stránkách Úřadu práce, který příspěvky rozděluje. Žádost není nijak složitá, ale můžete si nechat pomoci od dotačního poradce.

Připravili jsme pro vás  přehled základních podmínek podpory v programu POVEZ II: 

  • Podporuje se profesní a jazykové vzdělávání s důrazem na odbornost
  • Vzdělávací aktivita musí mít nejméně 40h (1h = 60 minut)
  • Žádající musí mít sídlo či provozovnu mimo Hl. m. Prahu
  • Příspěvek dosahuje výše 85% vynaložených nákladů na vzdělávací aktivitu
  • Žádosti vyřizuje místně příslušný Úřad práce po vyplnění formuláře na stránkách: www.povez.uradprace.cz 

Pozor! Žádat lze jen do konce roku 2022 nebo do vyčerpání prostředků určených na tento program. A těch rychle ubývá…

Tak co říkáte? Nestojí za to se vzdělávat, když peníze nejsou překážkou? Stačí si vybrat z naší nabídky kurz právě ve vašem oboru…